Informatii publice

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice / catedrelor declarate vacante în cadrul etapelor de transfer / pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023 - 2024

Criterii specifice

Fisa de (auto)evaluare

A N U N T

La data de 1 nov.2021, numărul persoanelor vaccinate împotriva Covid-19 cu cel puțin o doză  din CNFB este de 131, ceea ce reprezintă 71% din numărul total de 183 - personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic.