E l e v i


In atentia elevilor care implinesc 18 ani (MODEL CERERE ALOCATIE)

Documentele necesare primirii alocatiei de stat (cerere, copie carte de identitate, extras de cont)pot sa fie trimise pe adresa fratii_buzesti@yahoo.com.

In atentia elevilor care implinesc 18 ani

Documentele necesare primirii alocatiei de stat (cerere, copie carte de identitate, extras de cont)pot sa fie trimise pe adresa fratii_buzesti@yahoo.com.

A N U N T - C E R E R I T R A N S F E R

Cererile de transfer pentru semestrul al II-lea, an scolar 2020-2021, se primesc la secretariatul unitatii, pana marti, 02.02.2021, ora 11.00.

NOUTATI PRIVIND INCEPEREA NOUL AN SCOLAR (14.09.2020)

Ordin comun MS - MEC 31 august 2020

Lista salilor de clasa

DOSARELE DE ÎNSCRIERE PENTRU CLS. A IX.A ANUL ŞCOLAR 2020/2021 SE DEPUN LA SECRETARIATUL COLEGIULUI NAŢIONAL”FRAŢII BUZEŞTI”, CRAIOVA ÎN PERIOADA 13 – 20.07.2020, LUNI – VINERI 8.30 – 14.00

Dosarele cuprind :

a) cererea de înscriere (conform modelului anexat)

b) certificatul de naştere în copie certificată cf.cu originalul şi copie CI

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din cls. a VIII.a

d) foaia matricolă pentru cls. a V.a – a VIII.a (cu calculul mediei generale)

e) fişa medicală.

Candidaţii care, nu depun dosarele de înscriere în perioada menţionată se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.

ACCESUL ÎN UNITATE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARELOR SE VA FACE ÎN GRUPURI DE MAXIMUM 10 PERSOANE