Bacalaureat

BACALAUREAT 2023


CERERILE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRARILOR SE DEPUN IN DATA DE:-      10.07.2023: INTRE ORELE 09-11-      11.07.2023: INTRE ORELE  09-11La sediul C.N.”FRATII BUZESTI”  din str. Stirbei Voda nr.5, Birou Informatica, etaj1,SAU ONLINE LA ADRESA: fratii_buzesti@yahoo.com (atasat cererea si copie CI)OBLIGATORIU-      CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITATE

Model cerere vizualizare lucrari BAC 2023

Ordin 5242/31.08.2022

Anexa_OM_4796_echivalari_examene_internationale_competente_bacalaureat_2023

Model de cerere pentru contestatii

Contestatiile la probele scrise aferente Examenului National de Bacalaureat se pot depune la Centrul de examen unde candidatul a sustinut probele sau se pot transmite prin posta electronica la adresa de e-mail contestatiicnfb@gmail.com in ziua de luni 27 iunie 2022, in intervalul orar 12:00-18:00. Cererea de contestatii va fl insotita OBLIGATORIU si de copia actului de identitate.Repartizare Proba C scris

Repartizare Proba C oral

Rezultate Proba D

Repartizare Proba D

REZULTATE PROBA A

ORDIN 5151/2021

Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare care sustin examenele nationale: Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2022

B A C A L A U R E A T   2 0 2 1

Anunt vizualizare lucrari

Cerere vizualizare lucrari

Contestatiile la probele scrise se depun si se inregistreaza la centrul de examen sau online la adresa contestatiicnfb@gmail.com, la care se ataseaza cartea de identitate, in data de 5 iulie 2021, orele 12.00-18.00. 

Model cerere de contestatie.

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020

Calendar examen național bacalaureat 2021  

Procedura vizualizare lucrari


CERERILE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRARILOR SE DEPUN IN DATA DE:-      07.07.2020: INTRE ORELE 08.30-11.30-      08.07.2020: INTRE ORELE 08.30-11.30LA SECRETARIATUL C.N.”FRATII BUZESTI” SAU ONLINE LA ADRESA: fratii_buzesti@yahoo.comOBLIGATORIU-      CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE+COPIE XEROX

ONLINE SE VA ATASA CEREREA DE VIZUALIZARE SI COPIE CI

Contestațiile se depun la Centrul de examen unde candidatul a susținut probele scrise la examenul național de bacalaureat sau se pot transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail contestatiibac.buzesti2020@gmail.com, în zilele de marți 30 iunie, în intervalul orar 16.00-20.00 și miercuri 1 iulie, în intervalul orar 08.00-12.00.

Cererea de contestații va fi însoțită OBLIGATORIU și de copia actului de identitate.

Modelul de cerere pentru contestații va putea fi descărcat de pe site-ul ISJ Dolj, la secțiunea bacalaureat, de la adresa:

https://www.isjdolj.ro/content/cerere-contestatii-bacalaureat-2020

În conformitate cu prevederile art.12, alin. (1) din O.M.E.N. 4950/2019 ,,nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.”