Evaluare Nationala

EVALUARE NATIONALA 2023

Ordin 5241/31.08.2022

CERERILE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRARILOR SE DEPUN:

- 05.07.2022: INTRE ORELE 09.00-11.00

- 06.07.2022: INTRE ORELE 09.00-11.00

OBLIGATORIU

- PARINTELE/TUTORELE LEGAL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE + COPIE XEROX

- CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE+ COPIE XEROX

Procedura vizualizare lucrari

Model Cerere vizualizare lucrari

Rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor, se vor afisa joi, 30.06.2022.

Rezultate inainte de contestatii

Rezultatele se vor afisa joi, 23.06.2022, pana la ora 14.00.

C O N T E S T A T I I - Contestatiile se depun la C.N. Fratii Buzesti (parter - LABORATORUL DE INFORMATICA P2) sau online la adresa fratii_buzesti@yahoo.com (se va trimite cererea semnată de către părinte și copii după CI-ul părintelui și CI-ul elevului) in zilele de joi, 23.06.2022, intre orele 16.00-19.00 si vineri, 24.06.2022, intre orele 8.00-12.00.

MODEL CERERE CONTESTATII

Repartizarea pe sali liniaTelverde:0800801100

Evaluare Nationala - Ministerul Educatiei

In atentia candidatilor

Instruire candidati

Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare care sustin examenele nationale: Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2022

Calendar

Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011

3 Procedura nr. 29085_comunicare rezultate_EVNAT2022

5 Procedura nr.29086_vizualizare lucrari_EVNAT2022

Adresa nr. 27089 Completare brosuri EN 2022

Precizari_proba_LLRO_ENVIII_2022

ORDIN 5149/2021

E V A L U A R E N A T I O N A L A 2 0 2 1

CERERILE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRARILOR SE DEPUN:

- 15.07.2021: INTRE ORELE 09.00-11.00

- 16.07.2021: INTRE ORELE 09.00-11.00

OBLIGATORIU

- PARINTELE/TUTORELE LEGAL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE + COPIE XEROX

- CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE+ COPIE XEROX

Procedura vizualizare lucrari

Cerere vizualizare lucrari

Subiecte si bareme

In atentia candidatilor liniaTelverde:0800801100 (22-25 iunie, in intervalul orar 8:00-16:00)

C O N T E S T A T I I - Contestatiile se depun la C.N. Fratii Buzesti (cladirea Internat parter) sau online la adresa fratii_buzesti@yahoo.com (modelul cererii este pe site-ul scolii; se va trimite cererea semnată de către părinte și copii după CI-ul părintelui și CI-ul elevului) in zilele 29 iunie 2021 (16:00 – 19:00) – 30 iunie 2021 (8:00 – 12:00)

Repartizarea pe sali - Limba si literatura romana 22.06.2021

Ghid informativ

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a Competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 - 2021

Calendar 2021

Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.4801/2010

Evaluare Nationala - edu.ro

CERERILE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRARILOR SE DEPUN:

- 30.06.2020: INTRE ORELE 09.30-11.30

- 01.07.2020: INTRE ORELE 09.30-11.30

OBLIGATORIU

- PARINTELE/TUTORELE LEGAL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE + COPIE XEROX

- CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE+ COPIE XEROX

Procedura vizualizare lucrari

Cerere vizualizare lucrari

În vederea bunei organizări și desfășurări a examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020, vă comunicăm următoarele aspecte:

  1. Sâmbătă, 13.06.2020, vor avea loc, în sistem de videoconferință, ședințele de instruire a preşedinţilor și a persoanelor de contact din cadrul comisiilor din Centrele de Examen pentru Evaluarea Naţională a absolvenților de clasa a-VIll-a, precum şi tragerea la sorţi a cadrelor didactice care fac parte din comisia din Centrul Zonal de Evaluare, în condiţiile prevăzute de art. 6 alin 6-8 din Ordinul 4916/2019 privind organizarea şi destăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VlII-a în anul şcolar 2019-2020, modificat şi completat prin OMEC nr. 4248/2020 și OMEC nr. 4440/10.06.2020, respectiv:

  • ședințele de instruire a preşedinţilor și a persoanelor de contact din cadrul comisiilor din Centrele de Examen: în intervalul orar 11:00 – 12:30;

  • tragerea la sorţi a cadrelor didactice care fac parte din comisia din Centrul Zonal de Evaluare: în intervalul orar 12:45 – 13:30 ;

  • tragerea la sorţi și instruirea profesorilor evaluatori de limba și literatura română: în intervalul orar 13:45 – 14:30;

  • tragerea la sorţi și instruirea profesorilor evaluatori de matematică: în intervalul orar 14:45 – 15:30.

Participarea la videoconferinţă este obligatorie.

Înmânarea deciziilor, a ștampilelor și a etichetelor necesare secretizării lucrărilor scrise se va face de către Comisia Județeană, mâine 13.06.2020, între orele 14:00 – 15:00 pentru unitățile de învățământ din Municipiul Craiova, iar între orele 15:00 – 17:00 pentru unitățile de învățământ din județ.

Președintele din Centru de examen va transmite către Comisia Județeană în format letric următoarele:

  • declarația de compatibilitate în privința participării la examenul Evaluarea Naţională a absolvenților de clasa a-VIll-a (președinte și persoană de contact);

  • angajamentul privind confidențialitatea datelor (președinte și persoană de contact);

  • Copie CI (președinte și persoană de contact).

In atentia candidatilor!