Evaluare Nationala

E V A L U A R E N A T I O N A L A 2 0 2 1

CERERILE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRARILOR SE DEPUN:

- 15.07.2021: INTRE ORELE 09.00-11.00

- 16.07.2021: INTRE ORELE 09.00-11.00

OBLIGATORIU

- PARINTELE/TUTORELE LEGAL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE + COPIE XEROX

- CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE+ COPIE XEROX

Procedura vizualizare lucrari

Cerere vizualizare lucrari

Subiecte si bareme

In atentia candidatilor liniaTelverde:0800801100 (22-25 iunie, in intervalul orar 8:00-16:00)

C O N T E S T A T I I - Contestatiile se depun la C.N. Fratii Buzesti (cladirea Internat parter) sau online la adresa fratii_buzesti@yahoo.com (modelul cererii este pe site-ul scolii; se va trimite cererea semnată de către părinte și copii după CI-ul părintelui și CI-ul elevului) in zilele 29 iunie 2021 (16:00 – 19:00) – 30 iunie 2021 (8:00 – 12:00)

Repartizarea pe sali - Limba si literatura romana 22.06.2021

Ghid informativ

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a Competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 - 2021

Calendar 2021

Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.4801/2010

Evaluare Nationala - edu.ro

CERERILE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRARILOR SE DEPUN:

- 30.06.2020: INTRE ORELE 09.30-11.30

- 01.07.2020: INTRE ORELE 09.30-11.30

OBLIGATORIU

- PARINTELE/TUTORELE LEGAL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE + COPIE XEROX

- CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE+ COPIE XEROX

Procedura vizualizare lucrari

Cerere vizualizare lucrari

În vederea bunei organizări și desfășurări a examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020, vă comunicăm următoarele aspecte:

  1. Sâmbătă, 13.06.2020, vor avea loc, în sistem de videoconferință, ședințele de instruire a preşedinţilor și a persoanelor de contact din cadrul comisiilor din Centrele de Examen pentru Evaluarea Naţională a absolvenților de clasa a-VIll-a, precum şi tragerea la sorţi a cadrelor didactice care fac parte din comisia din Centrul Zonal de Evaluare, în condiţiile prevăzute de art. 6 alin 6-8 din Ordinul 4916/2019 privind organizarea şi destăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VlII-a în anul şcolar 2019-2020, modificat şi completat prin OMEC nr. 4248/2020 și OMEC nr. 4440/10.06.2020, respectiv:

  • ședințele de instruire a preşedinţilor și a persoanelor de contact din cadrul comisiilor din Centrele de Examen: în intervalul orar 11:00 – 12:30;

  • tragerea la sorţi a cadrelor didactice care fac parte din comisia din Centrul Zonal de Evaluare: în intervalul orar 12:45 – 13:30 ;

  • tragerea la sorţi și instruirea profesorilor evaluatori de limba și literatura română: în intervalul orar 13:45 – 14:30;

  • tragerea la sorţi și instruirea profesorilor evaluatori de matematică: în intervalul orar 14:45 – 15:30.

Participarea la videoconferinţă este obligatorie.

Înmânarea deciziilor, a ștampilelor și a etichetelor necesare secretizării lucrărilor scrise se va face de către Comisia Județeană, mâine 13.06.2020, între orele 14:00 – 15:00 pentru unitățile de învățământ din Municipiul Craiova, iar între orele 15:00 – 17:00 pentru unitățile de învățământ din județ.

Președintele din Centru de examen va transmite către Comisia Județeană în format letric următoarele:

  • declarația de compatibilitate în privința participării la examenul Evaluarea Naţională a absolvenților de clasa a-VIll-a (președinte și persoană de contact);

  • angajamentul privind confidențialitatea datelor (președinte și persoană de contact);

  • Copie CI (președinte și persoană de contact).

In atentia candidatilor!