Evaluare Nationala

E V A L U A R E N A Ț I O N A L Ă 2 0 2 1

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a Competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 - 2021

Calendar 2021

Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.4801/2010

Evaluare Nationala - edu.ro

CERERILE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRARILOR SE DEPUN:

- 30.06.2020: INTRE ORELE 09.30-11.30

- 01.07.2020: INTRE ORELE 09.30-11.30

OBLIGATORIU

- PARINTELE/TUTORELE LEGAL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE + COPIE XEROX

- CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE+ COPIE XEROX


Procedura vizualizare lucrari

Cerere vizualizare lucrari