Admitere

A D M I T E R E 2 0 2 1 - 2 0 2 2

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2021 - 2022 se va desfășura potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației, mai exact ordinul nr. 5.457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE PENTRU CLS. A IX.A ANUL ŞCOLAR 2020/2021 SE DEPUN LA SECRETARIATUL COLEGIULUI NAŢIONAL”FRAŢII BUZEŞTI”, CRAIOVA ÎN PERIOADA 13 – 20.07.2020, LUNI – VINERI 8.30 – 14.00

Dosarele cuprind :

a) cererea de înscriere (conform modelului anexat)

b) certificatul de naştere în copie certificată cf.cu originalul şi copie CI

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din cls. a VIII.a

d) foaia matricolă pentru cls. a V.a – a VIII.a (cu calculul mediei generale)

e) fişa medicală.

Candidaţii care, nu depun dosarele de înscriere în perioada menţionată se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.

ACCESUL ÎN UNITATE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARELOR SE VA FACE ÎN GRUPURI DE MAXIMUM 10 PERSOANE