Admitere

DOSARELE DE ÎNSCRIERE PENTRU CLS. A IX.A ANUL ŞCOLAR 2020/2021  SE  DEPUN LA SECRETARIATUL COLEGIULUI NAŢIONAL”FRAŢII BUZEŞTI”, CRAIOVA  ÎN PERIOADA  13 – 20.07.2020, LUNI – VINERI 8.30 – 14.00

Dosarele  cuprind :

a) cererea de înscriere  (conform modelului anexat)

b) certificatul de naştere în copie certificată cf.cu originalul  şi copie CI

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din cls. a VIII.a

d) foaia matricolă pentru cls. a V.a – a VIII.a (cu calculul mediei generale)

e) fişa medicală. 

Candidaţii care, nu  depun dosarele de înscriere în perioada menţionată  se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate. 

ACCESUL ÎN UNITATE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARELOR SE VA FACE ÎN GRUPURI DE MAXIMUM 10 PERSOANE