Colegiul National 

"Fratii Buzesti"

ClasaPregatitoare2023_ANIMATION.mp4

AFTER SCHOOL 2023-2024

After - School anul scolar 2023_2024

Cererile de înscriere se pot depune la învătători până pe 15 Iulie 2023 sau se pot trimite pe e-mail-ul școlii : fratii_buzesti@yahoo.com

MODEL CERERE DE INSCRIERE 2023_2024

Oferta CN "Frații Buzești" pentru After School


AFTER SCHOOL 2022-2023

A N U N T

Va invitam, luni, 05.09.2022, ora 17.00, la C.N. Fratii Buzesti (hol central), la o intalnire cu echipa manageriala a Asociatiei Parintilor Buzesteni si cadrele didactice implicate in desfasurarea programului Scoala dupa Scoala 2022-2023.

In atentia parintilor elevilor din invatamantul primar!

CNFB organizeaza, incepand cu anul scolar 2022-2023, in parteneriat cu Asociatia Parintilor Buzesteni, programul After School

Perioada de inscriere este 2 mai -1 iunie. Documentele vor fi scanate si trimise pe urmatoarea adresa de mail: fratii_buzesti@yahoo.com. 

Inscrierile se fac in functie de numarul de locuri disponibile, intre 8 si 12 locuri pe clasa.

Echipa manageriala

CERERE DE INSCRIERE

FISA DE INSCRIERE

Program After School

ANUNT INSCRIERE CLASA A IX-A, AN SCOLAR 2022-2023 (PROGRAM,ACTE DOSAR ETC)

CERERE DE INSCRIERE

Candidatii admisi la specializarea matematica-informatica si care doresc sa opteze pentru specializarea matematica-informatica intesiv informatica vor completa si cererea anexata  CERERE DE INSCRIERE INTENSIV INFORMATICA.

DISCIPLINELE OPTIONALE C.D.S.

MODELE DOCUMENTE MEDICALE NECESARE:

Adeverinta medicala

Aviz epidemiologic

Fisa de vaccinari

DEFINITIVAT 2022

REZULTATE FINALE DUPA CONTESTATII

R E Z U L T A T E 

CERERILE DE CONTESTATIE SE DEPUN LA CENTRUL DE EXAMEN(C.N. FRATII BUZESTI) SAU ELECTRONIC(SCANAT) LA ADRESA DE E-MAIL: FRATII_BUZESTI@YAHOO.COM SAU FAX:0351405471, INSOTITE DE COPIE CI/PASAPORT CANDIDAT.

NU POT FI CONTESTATE LUCRARILE SCRISE ALE ALTOR CANDIDATI!

Model CERERE CONTESTATIE

Contestatii 27.07.2022 - pana la ora 20.00

28.07.2022 - pana la ora 12.00

REPARTIZAREA PE SALI

Examenul va avea loc in data de 20.07.2022 ora 9.00. Accesul candidatilor in sali va avea loc in intervalul orar 7.30-8.00.

Examenul national de definitivare in invatamant in anul scolar 2021-2022

BACALAUREAT 2022

Model de cerere pentru contestatii

Contestatiile la probele scrise aferente Examenului National de Bacalaureat se pot depune la Centrul de examen unde candidatul a sustinut probele sau se pot transmite prin posta electronica la adresa de e-mail contestatiicnfb@gmail.com in ziua de luni 27 iunie 2022, in intervalul orar 12:00-18:00. Cererea de contestatii va fl insotita OBLIGATORIU si de copia actului de identitate.

Repartizare Proba C scris

Repartizare Proba C oral

Rezultate Proba D

Repartizare Proba D

REZULTATE PROBA A

ORDIN 5151/2021

Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare care sustin examenele nationale: Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2022

CERERILE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRARILOR SE DEPUN:

05.07.2022: INTRE ORELE 09.00-11.00

06.07.2022: INTRE ORELE 09.00-11.00

OBLIGATORIU

PARINTELE/TUTORELE LEGAL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE + COPIE XEROX

CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE+ COPIE XEROX

Procedura vizualizare lucrari

Model Cerere vizualizare lucrari

Rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor, se vor afisa joi, 30.06.2022.

Rezultate inainte de contestatii

Rezultatele se vor afisa joi, 23.06.2022, pana la ora 14.00.

C O N T E S T A T I I  - Contestatiile se depun la C.N. Fratii Buzesti (parter - LABORATORUL DE INFORMATICA P2) sau online la adresa fratii_buzesti@yahoo.com (se va trimite cererea semnată de către părinte și copii după CI-ul părintelui și CI-ul elevului) in zilele de joi, 23.06.2022, intre orele 16.00-19.00 si vineri, 24.06.2022, intre orele 8.00-12.00.

MODEL CERERE CONTESTATII

Repartizarea pe sali liniaTelverde:0800801100

In atentia candidatilor

Instruire candidati

Evaluare Nationala - Ministerul Educatiei

Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare care sustin examenele nationale: Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2022

Calendar

Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011

3 Procedura nr. 29085_comunicare rezultate_EVNAT2022

5 Procedura nr.29086_vizualizare lucrari_EVNAT2022

Adresa nr. 27089 Completare brosuri EN 2022

Precizari_proba_LLRO_ENVIII_2022

ORDIN 5149/2021

Colegiul National "Fratii Buzesti" este scoala de aplicatie pentru BPP-baza de practica pedagogica in cadrul proiectului "PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE - PROF" avand ca parteneri Sc. Gim. "Anton Pann", Sc. Gim. nr.39 "Nicolae Balcescu", Liceul de Arte "Marin Sorescu".

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Titlu proiect: PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE - PROF

Beneficiar: MINISTERUL EDUCATIEI

Partener: Casa Corpului Didactic Dolj


PAGINA PREZENTARE PROIECT PROF - OCTOMBRIE 2021

LA MULTI ANI BUZESTENI DE PRETUTINDENI!

1 noiembrie 2021 CNFB.mp4

AN ȘCOLAR 2021-2022


Echipa managerială a Colegiului Național ,,Frații Buzești” are bucuria de a vă invita la deschiderea festivă a anului școlar 2021-2022 ce se va desfășura în aer liber, în curtea unității școlare, luni 13.09.2021, după următorul program:

- 9:00 – elevii și părinții claselor a IX-a

- 10:00 – elevii și părinții claselor pregătitoare

- 13:00 – elevii și părinții claselor a V-a

Elevii claselor X-XII vor intra în sălile repartizate împreună cu profesorii diriginți între orele 8:00-8:45.

Elevii claselor I-IV vor intra în sălile repartizate împreună cu profesorii înv. primar între orele 9:15-9:45.

Elevii claselor VI-VIII vor intra în sălile repartizate împreună cu profesorii diriginți între orele 12:00-12:45.


Urăm bun venit tuturor și un an școlar cât mai bun, plin de realizări!

E V A L U A R E   N A T I O N A L A   2 0 2 1

CERERILE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRARILOR SE DEPUN:

15.07.2021: INTRE ORELE 09.00-11.00

16.07.2021: INTRE ORELE 09.00-11.00

OBLIGATORIU

PARINTELE/TUTORELE LEGAL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE + COPIE XEROX

CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE+ COPIE XEROX

Procedura vizualizare lucrari

Cerere vizualizare lucrari

Subiecte si bareme

In atentia candidatilor liniaTelverde:0800801100 (22-25 iunie, in intervalul orar 8:00-16:00)

C O N T E S T A T I I  - Contestatiile se depun la C.N. Fratii Buzesti (cladirea Internat parter) sau online la adresa fratii_buzesti@yahoo.com (modelul cererii este pe site-ul scolii; se va trimite cererea semnată de către părinte și copii după CI-ul părintelui și CI-ul elevului) in zilele 29 iunie 2021 (16:00 – 19:00) – 30 iunie 2021 (8:00 – 12:00) 

Repartizarea pe sali - Limba si literatura romana 22.06.2021

Repartizarea pe sali - Matematica 24.06.2021

Ghid informativ 

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a Competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. 

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 - 2021 

Calendar 2021 

Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.4801/2010

Evaluare Nationala - edu.ro

CLASA PREGATITOARE - AN SCOLAR 2021-2022                              TEL VERDE                              Siteul ISJ DOLJ          

REPARTIZAREA CADRELOR DIDACTICE LA CLASA PREGATITOARE 

PENTRU ETAPA A II-A DE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2021-2022 NU SUNT LOCURI LIBERE.

Formatiuni CNFB

Cerere tip de inscriere in clasa pregatitoare

INFORMATII UTILE PRIVIND INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR                                     

Criterii generale si specifice

Plan de scolarizare clasa pregatitoare - an scolar 2021-2022      

Procedura privind constituirea formatiunilor de studiu la clasa pregatitoare                                                             

Arondare strazi Craiova - an scolar 2021-2022

Arondare strazi - COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI

Plan de masuri - inscrierea copiilor in clasa pregatitoare

Organizarea evaluarii psihosomatice

Anexa 1, 2, 3 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar

Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.473/10.03.2021

OME 3473/2021

Dragi elevi,

Avand in vedere rata incidentei cumulate la mia de locuitori, astazi (07/05/2021) de 0,99, incepand de luni (10/05/2021), va asteptam la scoala cu prezenta fizica la activitatile didactice. 

Repartizarea pe sali si intervalele orare pentru gimnaziu si liceu sunt afisate mai jos.

Circuitele de acces (intrari/iesiri) sunt cele stabilite la inceputul anului scolar. Revenirea in clase se va face respectand conditiile de siguranta sanitara si distantarea fizica, cu asigurarea masurilor de protectie sanitara. 

Va asteptam cu drag!

2021 oferta LICEAL.pdf
CNFB.mp4

A N U N T  I M P O R T A N T           CO M U N I C A T                                   

Dragi elevi, stimați părinți și colegi, 

Bun venit în  anul școlar 2020-2021!

Este un început de an special și neobișnuit, generator de emoții suplimentare, dar așteptat cu nerăbdare de toți factorii implicați în bunul mers al procesului de învățământ! 

Colegiul Național „Frații Buzești” este pregătit să facă față provocărilor unei situații singulare și își așteaptă cei aproape 2 500 de elevi și 140 de cadre didactice cu multe elemente inovatoare, atât în ceea ce privește modul de desfășurare al activității didactice, cat și în privința organizării spațiului interior și exterior, conform normelor stabilite de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării. 

Cu ajutorul Asociației Părinților Buzeșteni, al Primăriei municipiului Craiova și al Consiliului Local, am asigurat materiale de curățenie, igienă și dezinfecție, am stabilit circuite în școală și în curtea școlii, am amenajat și modernizat grupurile sanitare, am procurat echipamente electronice și conexiune la internet pentru toate clădirile, separatoare în sălile în care nu se poate respecta distanțarea fizică, am implementat un set de măsuri care să permită desfășurarea în condiții optime a activității in perioada stării de alertă. 

Vă asigurăm că principala preocupare a echipei manageriale o reprezintă siguranța medicală a elevilor și personalului unității, dar și confortul emoțional al tuturor. 

Va doresc, pentru anul școlar 2020-2021, sănătate și aceleași performanțe care au adus Colegiul Național „Frații Buzești” în fruntea învățământului românesc! 

Director,

Prof. Carmen Lucia Ștefănescu

Stimați elevi, părinți și colegi, 

Începem anul școlar 2020-2021 într-un context neobișnuit și generator de emoții suplimentare! 

Fiecare dintre noi, elev, părinte, profesor, este preocupat de noua realitate la care trebuie să ne adaptăm, dar, cu toții înțelegem că rezolvarea problemelor depinde de maturitatea, prudența și responsabilitatea noastră. 

Echipa managerială a Colegiului Național „Frații Buzești” s-a preocupat și se preocupă în permanență de pregătirea și de asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității curente. 

Cu ajutorul Primăriei municipiului Craiova, Consiliului local și al Asociației Părinților Buzeșteni am asigurat materiale de curățenie, igienă și dezinfecție, echipamente electronice și conexiune la internet pentru toate clădirile, separatoare în sălile în care nu s-a putut respecta distanțarea fizică, am implementat un set de măsuri care să permită desfășurarea în condiții optime a activității în toate cele trei scenarii avute în vedere. 

Vă asigurăm că principala preocupare a echipei manageriale o reprezintă siguranța medicală a elevilor și personalului unității, dar și confortul emoțional al tuturor. 

Ne dorim cu toții ca anul școlar 2020-2021 să ne aducă sănătate și, cel puțin, aceleași satisfacții profesionale ca și anii precedenți! 

Spiritul buzeștean va trece cu bine peste orice încercare!    

Director,

Prof. Carmen Lucia Ștefănescu