Colegiul National

"Fratii Buzesti"

LA MULTI ANI BUZESTENI DE PRETUTINDENI!

1 noiembrie 2021 CNFB.mp4

AN ȘCOLAR 2021-2022


Echipa managerială a Colegiului Național ,,Frații Buzești” are bucuria de a vă invita la deschiderea festivă a anului școlar 2021-2022 ce se va desfășura în aer liber, în curtea unității școlare, luni 13.09.2021, după următorul program:

- 9:00 – elevii și părinții claselor a IX-a

- 10:00 – elevii și părinții claselor pregătitoare

- 13:00 – elevii și părinții claselor a V-a

Elevii claselor X-XII vor intra în sălile repartizate împreună cu profesorii diriginți între orele 8:00-8:45.

Elevii claselor I-IV vor intra în sălile repartizate împreună cu profesorii înv. primar între orele 9:15-9:45.

Elevii claselor VI-VIII vor intra în sălile repartizate împreună cu profesorii diriginți între orele 12:00-12:45.


Urăm bun venit tuturor și un an școlar cât mai bun, plin de realizări!

E V A L U A R E N A T I O N A L A 2 0 2 1

CERERILE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRARILOR SE DEPUN:

- 15.07.2021: INTRE ORELE 09.00-11.00

- 16.07.2021: INTRE ORELE 09.00-11.00

OBLIGATORIU

- PARINTELE/TUTORELE LEGAL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE + COPIE XEROX

- CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE+ COPIE XEROX

Procedura vizualizare lucrari

Cerere vizualizare lucrari

Subiecte si bareme

In atentia candidatilor liniaTelverde:0800801100 (22-25 iunie, in intervalul orar 8:00-16:00)

C O N T E S T A T I I - Contestatiile se depun la C.N. Fratii Buzesti (cladirea Internat parter) sau online la adresa fratii_buzesti@yahoo.com (modelul cererii este pe site-ul scolii; se va trimite cererea semnată de către părinte și copii după CI-ul părintelui și CI-ul elevului) in zilele 29 iunie 2021 (16:00 – 19:00) – 30 iunie 2021 (8:00 – 12:00)

Repartizarea pe sali - Limba si literatura romana 22.06.2021

Repartizarea pe sali - Matematica 24.06.2021

Ghid informativ

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a Competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 - 2021

Calendar 2021

Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.4801/2010

Evaluare Nationala - edu.ro

Dragi elevi,

Avand in vedere rata incidentei cumulate la mia de locuitori, astazi (07/05/2021) de 0,99, incepand de luni (10/05/2021), va asteptam la scoala cu prezenta fizica la activitatile didactice.

Repartizarea pe sali si intervalele orare pentru gimnaziu si liceu sunt afisate mai jos.

Circuitele de acces (intrari/iesiri) sunt cele stabilite la inceputul anului scolar. Revenirea in clase se va face respectand conditiile de siguranta sanitara si distantarea fizica, cu asigurarea masurilor de protectie sanitara.

Va asteptam cu drag!

2021 oferta LICEAL.pdf
CNFB.mp4

Dragi elevi, stimați părinți și colegi,

Bun venit în anul școlar 2020-2021!

Este un început de an special și neobișnuit, generator de emoții suplimentare, dar așteptat cu nerăbdare de toți factorii implicați în bunul mers al procesului de învățământ!

Colegiul Național „Frații Buzești” este pregătit să facă față provocărilor unei situații singulare și își așteaptă cei aproape 2 500 de elevi și 140 de cadre didactice cu multe elemente inovatoare, atât în ceea ce privește modul de desfășurare al activității didactice, cat și în privința organizării spațiului interior și exterior, conform normelor stabilite de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării.

Cu ajutorul Asociației Părinților Buzeșteni, al Primăriei municipiului Craiova și al Consiliului Local, am asigurat materiale de curățenie, igienă și dezinfecție, am stabilit circuite în școală și în curtea școlii, am amenajat și modernizat grupurile sanitare, am procurat echipamente electronice și conexiune la internet pentru toate clădirile, separatoare în sălile în care nu se poate respecta distanțarea fizică, am implementat un set de măsuri care să permită desfășurarea în condiții optime a activității in perioada stării de alertă.

Vă asigurăm că principala preocupare a echipei manageriale o reprezintă siguranța medicală a elevilor și personalului unității, dar și confortul emoțional al tuturor.

Va doresc, pentru anul școlar 2020-2021, sănătate și aceleași performanțe care au adus Colegiul Național „Frații Buzești” în fruntea învățământului românesc!

Director,

Prof. Carmen Lucia Ștefănescu

Stimați elevi, părinți și colegi,

Începem anul școlar 2020-2021 într-un context neobișnuit și generator de emoții suplimentare!

Fiecare dintre noi, elev, părinte, profesor, este preocupat de noua realitate la care trebuie să ne adaptăm, dar, cu toții înțelegem că rezolvarea problemelor depinde de maturitatea, prudența și responsabilitatea noastră.

Echipa managerială a Colegiului Național „Frații Buzești” s-a preocupat și se preocupă în permanență de pregătirea și de asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității curente.

Cu ajutorul Primăriei municipiului Craiova, Consiliului local și al Asociației Părinților Buzeșteni am asigurat materiale de curățenie, igienă și dezinfecție, echipamente electronice și conexiune la internet pentru toate clădirile, separatoare în sălile în care nu s-a putut respecta distanțarea fizică, am implementat un set de măsuri care să permită desfășurarea în condiții optime a activității în toate cele trei scenarii avute în vedere.

Vă asigurăm că principala preocupare a echipei manageriale o reprezintă siguranța medicală a elevilor și personalului unității, dar și confortul emoțional al tuturor.

Ne dorim cu toții ca anul școlar 2020-2021 să ne aducă sănătate și, cel puțin, aceleași satisfacții profesionale ca și anii precedenți!

Spiritul buzeștean va trece cu bine peste orice încercare!

Director,

Prof. Carmen Lucia Ștefănescu