Colegiul National

"Fratii Buzesti"

ANUNT BURSE

Beneficiarii de burse sunt rugati sa trimita pe adresa de email a scolii (fratii_buzesti@yahoo.com) extrasul de cont si copia cartii de identitate pentru a efectua plata bursei.

Va rugam sa inserati in subiectul mailului cuvantul BURSE si numele beneficiarului.

(ex: BURSE Popescu, BURSE Ionescu etc.)

Multumim.

O R A R E

Gimnaziu Liceu

C I R C U I T E

Gimnaziu Liceu

Dragi elevi, stimați părinți și colegi,

Bun venit în anul școlar 2020-2021!

Este un început de an special și neobișnuit, generator de emoții suplimentare, dar așteptat cu nerăbdare de toți factorii implicați în bunul mers al procesului de învățământ!

Colegiul Național „Frații Buzești” este pregătit să facă față provocărilor unei situații singulare și își așteaptă cei aproape 2 500 de elevi și 140 de cadre didactice cu multe elemente inovatoare, atât în ceea ce privește modul de desfășurare al activității didactice, cat și în privința organizării spațiului interior și exterior, conform normelor stabilite de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării.

Cu ajutorul Asociației Părinților Buzeșteni, al Primăriei municipiului Craiova și al Consiliului Local, am asigurat materiale de curățenie, igienă și dezinfecție, am stabilit circuite în școală și în curtea școlii, am amenajat și modernizat grupurile sanitare, am procurat echipamente electronice și conexiune la internet pentru toate clădirile, separatoare în sălile în care nu se poate respecta distanțarea fizică, am implementat un set de măsuri care să permită desfășurarea în condiții optime a activității in perioada stării de alertă.

Vă asigurăm că principala preocupare a echipei manageriale o reprezintă siguranța medicală a elevilor și personalului unității, dar și confortul emoțional al tuturor.

Va doresc, pentru anul școlar 2020-2021, sănătate și aceleași performanțe care au adus Colegiul Național „Frații Buzești” în fruntea învățământului românesc!

Director,

Prof. Carmen Lucia Ștefănescu

NOUTATI PRIVIND INCEPEREA NOUL AN SCOLAR (14.09.2020)

Ordin comun MS - MEC 31 august 2020

Lista salilor de clasa

Stimați elevi, părinți și colegi,

Începem anul școlar 2020-2021 într-un context neobișnuit și generator de emoții suplimentare!

Fiecare dintre noi, elev, părinte, profesor, este preocupat de noua realitate la care trebuie să ne adaptăm, dar, cu toții înțelegem că rezolvarea problemelor depinde de maturitatea, prudența și responsabilitatea noastră.

Echipa managerială a Colegiului Național „Frații Buzești” s-a preocupat și se preocupă în permanență de pregătirea și de asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității curente.

Cu ajutorul Primăriei municipiului Craiova, Consiliului local și al Asociației Părinților Buzeșteni am asigurat materiale de curățenie, igienă și dezinfecție, echipamente electronice și conexiune la internet pentru toate clădirile, separatoare în sălile în care nu s-a putut respecta distanțarea fizică, am implementat un set de măsuri care să permită desfășurarea în condiții optime a activității în toate cele trei scenarii avute în vedere.

Vă asigurăm că principala preocupare a echipei manageriale o reprezintă siguranța medicală a elevilor și personalului unității, dar și confortul emoțional al tuturor.

Ne dorim cu toții ca anul școlar 2020-2021 să ne aducă sănătate și, cel puțin, aceleași satisfacții profesionale ca și anii precedenți!

Spiritul buzeștean va trece cu bine peste orice încercare!

Director,

Prof. Carmen Lucia Ștefănescu

DEFINITIVAT 2020

Rezultate finale dupa contestatii

Contestatii 29.07.2020 pana la ora 20.00

30.07.2020 pana la ora 12.00

Calendar

Examenul va avea loc in data de 22.07.2020 ora 10.00. Accesul candidatilor in sali se va face in intervalul orar 8.00-8.45 pe baza cartii de identitate.

Toti candidatii au obligatia sa completeze chestionarul COVID19.

Acesta se va prezenta la intrarea in institutie, in ziua examenului.

Cei care nu au chestionarul completat, il vor completa pe loc la intrarea in institutie, in ziua examenului.

Chestionarul completat se poate transmite si pe emailul fratii_buzesti@yahoo.com pana in data de 21.07.2020, orele 20.00.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE PENTRU CLS. A IX.A ANUL ŞCOLAR 2020/2021 SE DEPUN LA SECRETARIATUL COLEGIULUI NAŢIONAL”FRAŢII BUZEŞTI”, CRAIOVA ÎN PERIOADA 13 – 20.07.2020, LUNI – VINERI 8.30 – 14.00

Dosarele cuprind :

a) cererea de înscriere (conform modelului anexat)

b) certificatul de naştere în copie certificată cf.cu originalul şi copie CI

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din cls. a VIII.a

d) foaia matricolă pentru cls. a V.a – a VIII.a (cu calculul mediei generale)

e) fişa medicală.

Candidaţii care, nu depun dosarele de înscriere în perioada menţionată se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.

ACCESUL ÎN UNITATE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARELOR SE VA FACE ÎN GRUPURI DE MAXIMUM 10 PERSOANE

Eliberarea actelor de studii pentru absolventii claselor a XII-a, an scolar 2019-2020, se va face in zilele de 8,9 si 10 iulie 2020, intre orele 8.00-14.00.

Nota: Accesul in scoala se face in grupuri de 10.

EVALUARE NATIONALA 2020

CERERILE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRARILOR SE DEPUN:

- 30.06.2020: INTRE ORELE 09.30-11.30

- 01.07.2020: INTRE ORELE 09.30-11.30

OBLIGATORIU

- PARINTELE/TUTORELE LEGAL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE + COPIE XEROX

- CANDIDATUL VA AVEA ASUPRA LUI CARTEA DE IDENTITAE+ COPIE XEROX


Procedura vizualizare lucrari

Cerere vizualizare lucrari


BACALAUREAT 2020

Contestațiile se depun la Centrul de examen unde candidatul a susținut probele scrise la examenul național de bacalaureat sau se pot transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail contestatiibac.buzesti2020@gmail.com, în zilele de marți 30 iunie, în intervalul orar 16.00-20.00 și miercuri 1 iulie, în intervalul orar 08.00-12.00.

Cererea de contestații va fi însoțită OBLIGATORIU și de copia actului de identitate.

Modelul de cerere pentru contestații va putea fi descărcat de pe site-ul ISJ Dolj, la secțiunea bacalaureat, de la adresa:

https://www.isjdolj.ro/content/cerere-contestatii-bacalaureat-2020

În conformitate cu prevederile art.12, alin. (1) din O.M.E.N. 4950/2019 ,,nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.”


În vederea bunei organizări și desfășurări a examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020, vă comunicăm următoarele aspecte:

 1. Sâmbătă, 13.06.2020, vor avea loc, în sistem de videoconferință, ședințele de instruire a preşedinţilor și a persoanelor de contact din cadrul comisiilor din Centrele de Examen pentru Evaluarea Naţională a absolvenților de clasa a-VIll-a, precum şi tragerea la sorţi a cadrelor didactice care fac parte din comisia din Centrul Zonal de Evaluare, în condiţiile prevăzute de art. 6 alin 6-8 din Ordinul 4916/2019 privind organizarea şi destăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VlII-a în anul şcolar 2019-2020, modificat şi completat prin OMEC nr. 4248/2020 și OMEC nr. 4440/10.06.2020, respectiv:

 • ședințele de instruire a preşedinţilor și a persoanelor de contact din cadrul comisiilor din Centrele de Examen: în intervalul orar 11:00 – 12:30;

 • tragerea la sorţi a cadrelor didactice care fac parte din comisia din Centrul Zonal de Evaluare: în intervalul orar 12:45 – 13:30 ;

 • tragerea la sorţi și instruirea profesorilor evaluatori de limba și literatura română: în intervalul orar 13:45 – 14:30;

 • tragerea la sorţi și instruirea profesorilor evaluatori de matematică: în intervalul orar 14:45 – 15:30.

Participarea la videoconferinţă este obligatorie.

Înmânarea deciziilor, a ștampilelor și a etichetelor necesare secretizării lucrărilor scrise se va face de către Comisia Județeană, mâine 13.06.2020, între orele 14:00 – 15:00 pentru unitățile de învățământ din Municipiul Craiova, iar între orele 15:00 – 17:00 pentru unitățile de învățământ din județ.

Președintele din Centru de examen va transmite către Comisia Județeană în format letric următoarele:

 • declarația de compatibilitate în privința participării la examenul Evaluarea Naţională a absolvenților de clasa a-VIll-a (președinte și persoană de contact);

 • angajamentul privind confidențialitatea datelor (președinte și persoană de contact);

 • Copie CI (președinte și persoană de contact).

In atentia elevilor care implinesc 18 ani

Documentele necesare primirii alocatiei de stat (cerere, copie carte de identitate, extras de cont)vor fi trimise pe adresa fratii_buzesti@yahoo.com.

Inscrierile in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021

Noutati inscriere in invatamantul primar

Informatii, calendar, criterii.

Ordinul de ministru

Oferta educationala

Comunicat MEC

În cadrul întâlnirii cu partenerii educaționali, s-au mai stabilit următoarele măsuri:

🩸În funcție de data la care se vor relua cursurile, probele scrise ale Evaluării Naționale și a Examenului de Bacalaureat ar putea fi organizate în luna iulie.

🩸Programa de examen pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat nu va cuprinde materia aferentă semestrului al II-lea.

🩸Evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, olimpiadele și concursurile școlare, precum și simulările pentru examenele naționale vor fi anulate.

🩸Sesiunea specială a Examenul Național de Bacalaureat pentru olimpici va fi anulată.

🩸Situația școlară a elevilor se va încheia cu minimum două note, la care se adaugă nota din teză, acolo unde este cazul.

🩸Subiectele pentru tezele de pe semestrul al II-lea vor fi concepute doar din ce s-a studiat până la data de 11 martie 2020.

🩸Calendarele pentru înscrierea în clasa pregătitoare, grădiniță și cel de mobilitate a personalului didactic vor fi decalate.

Lista resurselor educationale online gratuite, puse la dispozitie de catre Comisia Europeana:

1️⃣ Pentru elevi/studenți:

 • Schimburi de experiență virtuale Erasmus+ – cursuri online și webinare din toate domeniile de activitate, susținute de profesori din toată Europa 👉 https://bit.ly/2QWKkPh

 • Spațiul Învățării – platformă online cu jocuri, cărți sau materiale interactive dedicate îmbunătățirii cunoștințelor europene pentru elevi de toate vârstele 👉 https://bit.ly/3ayvwhG

2️⃣ Pentru profesori:

 • Institutul European al Inovării și Tehnologiei – cursuri dedicate profesorilor, specializate în activitatea didactică online
  👉 https://bit.ly/346Sev7

 • CAnVASS+ – un program pentru editare video simplu de utilizat și intuitiv, dedicat profesorilor care vor să își transpună orele în mediul virtual 👉 http://canvass.media/

 • Platforma „School Education Gateway” – portal cu resurse dedicate activității pedagogice și materiale explicative ce pot fi folosite cu elevii în activitatea de predare 👉 https://bit.ly/2Us9VSi

Utilizarea aplicatiei Zoom

Zoom - este o platformă de conferințe video la care pot participa până la 100 de persoane. Câteva dintre funcționalitățile aplicației sunt trimiterea de mesaje și de fișiere de orice tip, dar mai ales funcția de screen share.

In urma solicitărilor efectuate de Colegiului National "Frații Buzești", Zoom-ul a ridicat temporar limita de timp de 40 de minute din conturile de bază gratuite pentru școlile din țările afectate de Coronavirus. De acum putem utiliza nelimitat platforma atât cadrele didactice cât și elevii.

Pentru a beneficia de această posibilitate fiecare profesor / elev ce dorește inițierea unei sesiuni de lucru (Meeting) trebuie să își creeze un cont Zoom nou cu adresa de mail din domeniul cnfb.ro (nume.prenume@cnfb.ro)

La accesarea contului Zoom de pe pagina oficială, https://zoom.us sectiunea My profile, în partea superioara se va va vedea textul specific ridicării limitării ”Important Notice: Zoom has removed the 40 minute time limit for schools affected by the Coronavirus. The meeting limit on your free Basic account has temporarily been lifted.”

Ulterior se poate începe utilizarea aplicației în modurile dorite: Windows, Android, IOS.

Resurse disponibile pt o usoara acomodare cu aceasta platforma se pot gasi la link-ul urmator:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials

Foarte utila este inregistrarea webinarului privind desfășurarea lecțiilor online prin intermediul Zoom 👨‍💼💻📲in cadrul Proiectului CRED

https://youtu.be/odLPprmhg0Y (prezentarea Zoom de la momentul 1:21:30)

Utilizarea Google Classroom

Google Classroom - este aplicatia ideala lucrului online in mediul educational. Aceasta se poate folosi pentru a da teme, evalua, discuta offline pe diverse tematici de lucru sau pentru a face anunțuri. Notificările sunt instante – profesorul urcă un document pe pagina clasei și toți elevii primesc un e-mail care îi anunță de acest lucru. De asemenea, elevii pot răspunde prin comentarii sau fișiere.

Ca si mod de functionare a platformei fiecare profesor trebuie sa creeze Materia predata (in campul numele cursului) si Clasa ( in campul sectiunea) si ulterior sa transmita codul de activare sau sa adauge fiecare elev:

Nu este recomandat sa fie folosita aceeasi clasa pentru toti profesorii / toate materiile. Practic fiecare profesor creeaza materia sa pentru fiecare clasa.

Resurse disponibile pt o usoara acomodare cu aceasta platforma se pot gasi la link-urile urmatoare:

https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/Ghid%20de%20activare%20G%20Suite%20for%20Education,%20instalare%20aplica%C8%9Bie%20ADMA%20SIIIR%20%C8%99i%20activare%20Office%20365%20A1%20-%20%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt%20preuniversitar.pdf https://formare.eduapps.ro/cursuri/google/formare-despre-notiunile-de-baza/?fbclid=IwAR1eaPIBbNip5eXc73dciiy8mNohKAHF7mogrXCtKaYTGQchCERmkKawA40

Foarte utila este inregistrarea webinarului privind desfășurarea lecțiilor online prin intermediul Google Classroom ‍ in cadrul Proiectului CRED

https://www.facebook.com/eduapps.ro/videos/620040731910822/

In atentia elevilor si parintilor!

Activitatea didactica se va desfasura prin sarcini de lucru si feedback acordate pe grupuri online de profesorii C.N."Fratii Buzesti".

Anunt Inspectoratul Școlar Județean Dolj

13 Martie 2020 - 8:57am